mainlogo

 

NæstvedArkiverne

Jernbanegade 12
4700 Næstved
Tlf. 30355349

E-mail: arkiv@naestved.dk

Sikker post, når
du skriver til os 
via borger.dk
faellessekretariatet
@naestved.dk

Åbningstider:
Torsdage 10-13
Derudover kan du besøge læsesalen i tidsrummet torsdag kl. 13-17 og fredag kl. 10-13, såfremt du bestiller tid til dit besøg på telefonnummer 30355349 eller via vores website naestvedarkiverne.dk

Betaling:

Mobilepay 30355349
Kontonr. 4343 11680968

 

Navneregister til Næstved Købstads fattigvæsens personsager 1917-1933

Fattigvæsenets personsager (kaldet journalsager) er ordnet efter fortløbende journalnumre. Derfor er det umuligt at finde en specifik sag uden at kende journalnummeret.

For at lette tilgangen til dette righoldige materiale, har arkivet udarbejdet et navneregister, således at man alene ud fra et personnavn kan konstatere, om vedkommende har været i berøring med fattigvæsenet i Næstved Købstad.

Arbejdet med at indtaste data i dette navneregister er foretaget af Tove Pedersen, der er én af NæstvedArkivernes mange frivillige medarbejdere.

Følgende data er indtastet (i det omfang, de fremgår af journalkortene og –sagerne):

Hovedpersonens fulde navn
Fødselsdato og –år
Fødested
Bopæl ved sagens oprettelse
Journalnummeret

Derved skulle det være muligt at afgøre, om den eller de personer, man søger oplysninger om, har en sag i Næstved Købstads Fattigvæsen i perioden 1917-1933.

På sigt er det meningen, at der også skal udarbejdes navneregistre til journalsagerne for aldersrente, alimentation (børnebidrag) og enkebørnsunderstøttelse.

Hvem kan jeg finde i fattigvæsenets journalsager?
I fattigvæsenets journalsager finder du først og fremmest de personer, der af én eller anden grund har modtaget fattighjælp fra Næstved Købstadkommune, men en stor del af sagerne handler blot om af få afgjort, hvilken kommune, der er forsørgelsessted, dvs. hvilken kommune, der har forsørgelsespligten for en bestemt borger (f.eks. nyfødte eller personer uden fast bopæl).

Særligt de nyfødte er der en del af, da Præstø Amts Sygehus lå i Næstved Købstadkommune. I disse sager er det faderen eller moderen til barnet, der er opført i navneregistret, idet barnets navn ofte er ukendt.

Søger du derfor oplysninger om en person, der i perioden 1917-1933 har boet i Næstved Købstad eller i de øvrige kommuner i Præstø Amt, kan det være en god idé at kigge registret igennem, også selv om du mener, at vedkommende ikke har fået fattighjælp.

Fattigvæsenets journalsager falder i 3 afdelinger:

J-numre, der omhandler blandede sager, f.eks. sager vedrørende:
a) Institutioner eller emner (ikke specifikke personer)
b) Nyfødte, hvor fødekommunen ikke automatisk er forsørgelsessted 
c) Personer, om hvem det formodes, at Næstved Kommune er forsørgelsessted
d) Personer, der er forsørgelsesberettigede i Næstved Kommune, men der er ikke ydet hjælp
e) Alimentationsbidrag, der forgæves er søgt opkrævet hos den bidragspligtige.

N-numre, der omhandler personer, der er forsørgelsesberettigede i Næstved Kommune, og til hvem der er ydet hjælp.

F-numre, der omhandler personer med bopæl i Næstved, og til hvem der er ydet hjælp, men som er forsørgelsesberettigede i  andre kommuner.

Pt. er alle J-numre og en del N-numre registrerede i navneregistret.