mainlogo

 

NæstvedArkiverne

Næstved Rådhus
Teatergade 8
4700 Næstved

Telefon 3035 5349
e-mail: arkiv@naestved.dk

Sikker digital post:

Hvis din henvendelse indeholder personoplysninger, skal kommunikationen foregå sikkert. 
Du kan skrive til os via din digitale postkasse på borger.dk og via din e-Boks (kræver NemID).
Vælg Næstved Kommune som modtager. Under Næstved Kommune finder du NæstvedArkiverne.

Åbningstider:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: Kl. 10-13.
Torsdag kl. 13-17 - kun efter særlig aftale

Der kan bookes tid til læsesalen via vores website naestvedarkiverne.dk

Betaling

Mobilepay 30355349
Kontonr. 4343 11680968

Databeskyttelse. Læs mere her.

Hvad må jeg se?

Tilgængelighedsfrister for arkivalier

Det meste af NæstvedArkivernes arkivmateriale er frit tilgængeligt. Det kan søges frem i naesbas.dk og bestilles til arkivets læsesal. Men der er nogle begrænsninger.

Kommunale arkivalier kan benyttes frit, når de er 20 år gamle. Arkivmateriale, der indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, er dog først tilgængeligt, når det er mere end 75 år gammelt. Til rent private forhold regnes oplysninger om:

  • økonomi
  • race
  • religion
  • politiske og foreningsmæssige forhold
  • strafbare forhold
  • helbredsforhold
  • seksuelle forhold
  • sociale forhold

Tilgængelighedsfristerne er fastsat i Arkivloven. Reglerne skal beskytte privatlivets fred. Der kan gælde særlige betingelser og frister for privatarkiver.
Du kan søge om tilladelse til at se dette materiale. 

Ansøgning om tilladelse til at se arkivmateriale med oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold

Du skal søge om tilladelse til at se arkivalier, hvis tilgængelighedsfristen ikke er udløbet, og arkivalierne indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold. Ansøgningen foregår via sikker post på borger.dk og via din e-boks. Hvis du har fremsøgt arkivalierne i naesbas.dk, er det en god idé at skrive bestillingsnummer eller andre identificerbare oplysninger i ansøgningen. 

Du kan klikke her og logge dig ind med din NemID. Når du er logget ind, kommer du til denne side, hvor du skal udfylde forskellige oplysninger, som arkivet skal bruge for at behandle din ansøgning. 

Når din ansøgning er afsendt til arkivet

Når arkivet har modtaget din ansøgning, undersøger vi, om arkivet har det materiale, du ønsker. Det er ikke altid tilfældet. Når arkivet har behandlet sagen, modtager du et svar i din e-boks. Hvis arkivet har de ønskede arkivalier, og du kan få tilladelse til at se dem, vil de blive fremlagt på arkivets læsesal. Tilladelsen vil næsten altid være forbundet med en række vilkår, som du skal bekræfte at ville overholde. Bekræftelsen foregår via din e-boks. Herefter kan arkivalierne udleveres på læsesalen.  

Hvis det er muligt, sender vi en digital kopi af det ønskede arkivmateriale til din e-boks. Det vil altid fremgå af tilladelsen, om du kan benytte arkivalierne på arkivets læsesal, eller om arkivalierne fremsendes digitalt i din e-boks, når du har bekræftet at ville overholde de vilkår, der følger med tilladelsen. 

Hvis du ikke har NemID

Hvis du ikke har NemID, kan du udfylde et ansøgningsskema i papir. Skemaet udleveres ved fremmøde på læsesalen. Bor du udenfor Næstved Kommunes område, sender vi gerne et ansøgningsskema med papirpost. Skemaet kan ligeledes returneres med papirpost. 

 

Eksamensresultater
Se under fanen "Har du mistet dit eksamensbevis".

Borgerlige ægteskabsbøger og folkeregisterkort
Borgerlige ægteskabsbøger fra 1923-2006 samt folkeregisterkort fra 1924-1978 fra Næstved Kommune (og forgængerkommuner) er afleveret til Rigsarkivet. Har du brug for disse oplysninger, skal du kontakte Rigsarkivet.

Børnehjem og Mødrehjælpen 

  • Arkivalier fra Grimstrup Børnehjem/Optagelseshjemmet Sydsjælland kan fremsøges og bestilles gennem naesbas.dk, eller direkte via selvbetjeningsløsningen herunder. Rigsarkivet har også arkivmateriale fra børnehjemmet.
  • Til- og afgangsprotokoller fra Mødrehjælpens Svangre- og Mødrehjem, Kildemarksvej 65, kan fremfindes og bestilles gennem naesbas.dk eller via selvbetjeningsløsningen herunder. Rigsarkivet har arkivalier fra Mødrehjælpen i Næstved.

Hjælp og vejledning

Har du brug for hjælp undervejs i forløbet, er du velkommen til at kontakte arkivet på telefon 3035 5349, eller e-mail: arkiv@naestved.dk