mainlogo

 

NæstvedArkiverne

Næstved Rådhus
Teatergade 8
4700 Næstved

Telefon 3035 5349
e-mail: arkiv@naestved.dk

Sikker digital post:

Hvis din henvendelse indeholder personoplysninger, skal kommunikationen foregå sikkert. 
Du kan skrive til os via din digitale postkasse på borger.dk og via din e-Boks (kræver NemID).
Vælg Næstved Kommune som modtager. Under Næstved Kommune finder du NæstvedArkiverne.

Åbningstider:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: Kl. 10-13.
Torsdag kl. 13-17 - kun efter særlig aftale

Der kan bookes tid til læsesalen via vores website naestvedarkiverne.dk

Betaling

Mobilepay 30355349
Kontonr. 4343 11680968

Databeskyttelse. Læs mere her.

Fotografering/kopiering af arkivalier

Kopiering
Der er ikke en fotokopimaskine på læsesalen. Kopiering af de fleste arkivalier er tilladt, og arkivet kan mod betaling lave kopier/fotografering af arkivalier. Se priserne her på siden under ”Takstblad for NæstvedArkiverne”.

Fotografering af arkivalier
Du har mulighed for at tage fotos af arkivalier, som du benytter på læsesalen, med dit eget kamera/mobiltelefon, hvis reglerne tillader det. Affotografering i mindre omfang kan ske på de almindelige læsesalspladser.

  • Ved fotografering må arkivalierne ikke udsættes for unødigt slid, nedbrydende faktorer m.m.

  • Håndskannere, bordskannere og skanningspenne må kun anvendes ifølge aftale med arkivets personale, da udstyret kan skade arkivalierne fysisk

  • Der må ikke fotograferes med blitz

Ikke alle arkivalier kan kopieres/fotograferes
Der kan være tilfælde, hvor arkivalier ikke kan affotograferes/kopieres på grund af deres beskaffenhed, bestemmelserne i arkivloven eller Lov om ophavsret. Det gælder for:

  • Arkivalier, der ikke er umiddelbart tilgængelige, hvis der i dispensationstilladelsen er fastsat et forbud mod arkivering

  • Private arkivalier, hvor du ikke har fået tilladelse fra ophavsretsindehaver til at reproducere materialet

  • Arkivalier, hvis bevaringstilstand ikke tillader kopiering