mainlogo

 

NæstvedArkiverne

Næstved Rådhus
Teatergade 8
4700 Næstved

Telefon 3035 5349
e-mail: arkiv@naestved.dk

Sikker digital post:

Hvis din henvendelse indeholder personoplysninger, skal kommunikationen foregå sikkert. 
Du kan skrive til os via din digitale postkasse på borger.dk og via din e-Boks (kræver NemID).
Vælg Næstved Kommune som modtager. Under Næstved Kommune finder du NæstvedArkiverne.

Åbningstider:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: Kl. 10-13.
Torsdag kl. 13-17 - kun efter særlig aftale

Der kan bookes tid til læsesalen via vores website naestvedarkiverne.dk

Betaling

Mobilepay 30355349
Kontonr. 4343 11680968

Databeskyttelse. Læs mere her.

Fodby Mejeri

Mælkeprodukter til nær og fjern

På Fodby Mejeri producerede man mælk og mælkeprodukter til nærområdet og til aftagere i København. Mælken, der skulle til København, blev fragtet med toget fra Fodby Station. Mælken blev hentet på mejeriet og kørt til stationen af den person, som havde fået tjansen efter licitation. Også de lokale mælkeruter blev udbudt i licitation. I 1920 kan man af forhandlingsprotokollen se, at der var problemer med at finde mælkemænd til den løn, som mejeriet ønskede at betale. Derfor blev det besluttet, at andelshaverne i Fodby Mejeri måtte pålægges at køre ud med mælken efter en turnusordning.

Fup med mælken

I 1926 fik mejeribestyreren på Fodby Mejeri mistanke om, at en af andelshaverne forfalskede mælken ved at fortynde den med vand. Derfor tog mejeribestyreren og kontrolmanden ud til den gård i Ladby, hvor den mistænkte mælkesvindler boede. Der tog de en prøve af mælken, som blev sendt til Handels- og Landbrugslaboratoriet i Odense. Prøven viste, at mælken indeholdt 30- 40 % vand. For at være helt sikker på, at mælkesvindlen ikke var et uheld, blev der taget en mælkeprøve nogle dage senere. Denne prøve viste, at der var 25-30 % vand i mælken. Den mistænkte andelshaver blev konfronteret, og han tilstod svindlen med det samme.

Straffen

Svindelnummeret blev diskuteret på Fodby Mejeris bestyrelsesmøde, hvorefter det var op til andelshaverne at beslutte strafudmålingen på generalforsamlingen. Bestyrelsen gjorde klart, at det var normal procedure at give den skyldige en bøde og udelukke ham fra andelsfællesskabet i mejeriet. Bestyrelsen besluttede imidlertid, at det var nok med en bøde for mælkefortyndingen, for mælkesvindleren havde ikke før forbrudt sig mod reglementet. Beslutningen, om at lade det blive ved en bøde, blev bakket op på generalforsamlingen.

Ikke så fedt

Det var ikke helt ualmindeligt, at folk prøvede at fortynde mælken med vand for at få en bedre pris på mejeriet. Det var imidlertid ikke en særlig smart metode, for mejerierne undersøgte mælken, og en del af prisen blev fastsat efter fedtprocenten i mælken.