mainlogo

 

NæstvedArkiverne

Næstved Rådhus
Teatergade 8
4700 Næstved

Telefon 3035 5349
e-mail: arkiv@naestved.dk

Sikker digital post:

Hvis din henvendelse indeholder personoplysninger, skal kommunikationen foregå sikkert. 
Du kan skrive til os via din digitale postkasse på borger.dk og via din e-Boks (kræver NemID).
Vælg Næstved Kommune som modtager. Under Næstved Kommune finder du NæstvedArkiverne.

Åbningstider:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: Kl. 10-13.
Torsdag kl. 13-17 - kun efter særlig aftale

Der kan bookes tid til læsesalen via vores website naestvedarkiverne.dk

Betaling

Mobilepay 30355349
Kontonr. 4343 11680968

Databeskyttelse. Læs mere her.

Fladså Arkiv

På Fladså Arkiv kan du både se de arkivalier, arkivet rummer og nu kan du også bestille Fladså Arkivs samling af Næstved Tidende til gennemsyn på læsesalen i Brøderup

Du kan bestille Næstved Tidende her:

Fladså Arkivs historie strækker sig over 30 år tilbage.

I juni 1979 blev der afholdt et ordinært møde i det daværende Initiativtagerråd for Fladså. Formanden, Peder Nielsen fra Lov, tog ordet og foreslog, at der blev oprettet et lokalhistorisk arkiv for Fladså Kommune. Mødedeltagerne klappede i hænderne og sagde ja til forslaget, der også faldt i god jord i lokalsamfundet. Hér havde flere enkeltpersoner og små lokale grupper længe arbejdet med lokalhistorie, og nu fik de så mulighed for at gøre det på mere organiseret vis. Advokat Jens Bjørst i Flintemose fik til opgave at udforme nogle vedtægter, og den 15. august 1979 blev Lokalhistorisk Forening og arkiv i Fladså stiftet.

Men ét er at have en forening og et arkiv på papiret – det skal også gerne fungere i praksis. Ikke mindst skal der være et økonomisk fundament, og her kneb det lidt i starten. Initiativtagerrådet og den nyvalgte kasserer havde som startkapital doneret hhv. kr. 3000,- og kr. 200,- i kassen, så der blev mulighed for, at bestyrelsen kunne påbegynde sit arbejde, og i løbet af det første regnskabsår fik arkivet 160 medlemmer.

I 1980 lykkedes det at opnå et kommunalt driftstilskud samt at få stillet lokaler til rådighed til selve arkivet. Disse lokaler lå på Mogenstrupskolen og omfattede 11 m² magasin i kælderen samt råderet over Fritidslokalet i stueplan, hvilket imidlertid indebar, at de arkivalier, der skulle bruges i Fritidslokalet, måtte fragtes ad en udvendig trappe i al slags vejr. Dette blev i første omgang løst ved at benytte rengøringspersonalets frokoststue som læsesal, og fra 1988 fik arkivet et fast arbejdsrum på 11 m² lige ved siden af magasinet. Dette rum havde imidlertid ingen vinduer, så det var en stor forbedring, da arkivet i 1999 kunne flytte til Korskildeskolen i Brøderup, hvor kommunen stillede 26 m² magasin og 48 m² kombineret arbejdsrum og læsesal til rådighed. Stadig i en kælder, men nu med vinduer.

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 indgik arkiverne i Fladså, Fuglebjerg og Næstved et arkivsamvirke, som fungerede indtil den 1. januar 2010, hvorefter alle arkiver i Næstved Kommune blev samlet under NæstvedArkiverne.

Kontakt:
Fladså Arkiv, Korskildevej 2A, Brøderup, 4733 Tappernøje.

Åbningstid: Torsdag 18-21 samt efter aftale. 

Telefon: NæstvedArkiverne 3035 5349

Hjemmeside: http://www.fladsaa-arkiv.dk/

E-mail: fladsaa.arkiv1@gmail.com