Gå til hovedindhold

Kilder på nettet

Byrådets mødereferater 2007-2016

05. nov 2021

Kilder på nettet

Referaterne indeholder såvel indstillinger, sagsfremstillinger som Byrådets beslutninger. 

Næstved Byråd 1935

Kilder fra Næstved på Rigsarkivet

01. sep 2021

Kilder på nettet

Rigsarkivet har digitaliseret en række forskellige kilder fra Næstved, som kan ses på Arkivalieronline.

Digitaliserede by- og sognerådsprotokoller 1841-1945

27. mar 2021

Kilder på nettet

Før den Næstved Kommune som vi kender i dag, var der en lang række forgængerkommuner, hvis sogne- og byråd alle producerede forhandlingsprotokoller.

Transskriberede by- og sognerådsprotokoller 1841-1936

27. mar 2021

Kilder på nettet

Her på siden offentliggøres løbende de transskriberede protokoller. Med transskriberingen bliver den gamle håndskrift søgbar og materialet tilgængeligt for alle.

Transkribus Logo 3

Sogneråd, udvalg og valgdata 1930-1946

27. mar 2021

Kilder på nettet

Her på siden offentliggør vi løbende medlemsoversigter over de enkelte sognekommuners sogneråd, udvalg og valgdata i perioden 1930-1946. Oversigterne stammer fra Kommunal Aarbog 1930-1946 og er blevet transskriberet af en frivillig ved NæstvedArkiverne. Årbogen 1930-2009 kan ses på læsesalen.

RETRO-Projektet i Næstved

27. mar 2021

Kilder på nettet

I 2020 fejrede Kommunernes Landsforening 50-året for kommunalreformen i 1970. Kommunalreformen betød, at landets kommuner blev reduceret fra 1098 til 277, og sondringen mellem sogne- og købstadskommuner blev formelt ophævet.

Kilder til Næstved Fattigvæsens historie 1883-1911

27. mar 2021

Kilder på nettet

Den offentlige forsørgelse af fattige og trængende i Næstved fulgte samme principper som socialforsorgen i resten af Danmark. Med Grundloven af 1849 fik alle ret til offentlig hjælp, såfremt man ikke havde midler eller mulighed for at forsørge sig selv og sin familie. Samtidig blev det dog slået fast, at man mistede sin stemmeret, hvis man havde modtaget fattighjælp, som ikke var betalt tilbage.

Fattigvæsenets regnskaber 1921-1934

27. mar 2021

Kilder på nettet

Det var ikke uden omkostninger at drive et fattigvæsen. Til udgifterne hørte bl.a. hjælp til jordemødre, sindssyge, hjemløse og kronisk syge. Dertil kom udgifterne i forbindelse med driften af Næstved Fattiganstalt.

Fattigvæsenets journalsager 1917-1933

27. mar 2021

Kilder på nettet

Hver købstads- og sognekommune havde oftest sit eget fattigvæsen, der bevilligede eller afslog anmodninger om fattighjælp. Fattigvæsenet i Næstved producerede en række journalsager, som er bevaret for perioden 1917-1933. Journalsagerne er personsager og fortællingen om de mange mennesker og familier, der kom i berøring med Næstved Fattigvæsen og hvis eksistensgrundlag var afhængig af offentlig forsørgelse.

Genforeningssten i Næstved

27. mar 2021

Kilder på nettet

I årene efter 1920 blev der rejst omkring 670 genforeningssten og mindesmærker over hele landet. En genforeningssten er en sten med indmejslet tekst rejst som et mindesmærke over Sønderjyllands genforening med Danmark 1920. Mange steder var det veteraner fra 1864, der afslørede genforeningsstenene.

Genforeningssten I Næstved Kommune Historiskatlas.Dk Udsnit