Gå til hovedindhold

Bestil oplysninger om dig selv (herunder eksamensbevis)

Du har ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, der findes i offentlige arkiver, herunder eksamensbeviser. Her får du overblik over, hvordan du bestiller oplysninger om dig selv i NæstvedArkiverne. Bestilling af oplysninger om dig selv er gratis og foregår via sikker post på Mit.dk.

Indhold

  NæstvedArkiverne opbevarer eksamensbeviser fra de fleste skoler i Næstved Kommune. Vi har ikke eksamensbeviser fra private skoler som Vor Frue Skole, Hjortholm og Hindholm efterskole.

  BESTIL EKSAMENSBEVIS (Husk at oplyse afgangsår)

  Tryk "Send" når felterne er udfyldt korrekt. Husk at oplyse dit afgangsår!

  Når vi har modtaget din anmodning

  Hvis vi har dit eksamensbevis eller prøveprotokol i arkivet, sender vi en kopi af dit afgangsbevis eller prøveprotokol til dig via Mit.dk. Du skal huske at tilmelde Næstved Kommune som afsender, hvis du ikke længere er bosat i kommunen.

  Hvis vi ikke har dit eksamensbevis

  • Har du gået på en privatskole eller en efterskole, så findes dit afgangsbevis formentlig ikke i arkivet. Vi kigger gerne i arkivet, men anbefaler at du kontakter skolen først.
  • Fra og med  2013 kan du hente dine eksamensresultater via borger.dk
  • Hvis skolen er nedlagt, kan du prøve at kontakte Undervisningsministeriet i stedet.

  Der kan i princippet findes oplysninger om dit liv mange forskellige steder i NæstvedArkiverne. Men der findes ingen enkelt sag, hvor alt materiale om dig er blevet samlet. 

  Hvis du har fremsøgt arkivalierne på naesbas.dk, er det en god idé at indsætte et link til materialet eller andre identificerbare oplysninger i ansøgningen.

  Det er ikke et krav at du oplyser, hvad du skal bruge oplysningerne til, men hvis du beskriver dit formål i et par sætninger, kan vi ofte give dig en bedre eller hurtigere hjælp.

  BESTIL OPLYSNINGER OM DIG SELV

  Vælg Næstved Kommune. Klik på "Videre". Nu logger du ind med dit MitID og udfylder de påkrævede felter. Tryk "Send" når felterne er udfyldt korrekt.

  Har du brug for hjælp undervejs i forløbet, er du velkommen til at kontakte arkivet på arkiv@naestved.dk

  Når arkivet har modtaget din ansøgning, undersøger vi, om arkivet har det materiale, du ønsker. Det er ikke altid tilfældet. Når arkivet har behandlet sagen, modtager du et svar via Mit.dk. Hvis arkivet har de ønskede arkivalier, og du kan få tilladelse til at se dem, vil de blive fremlagt på arkivets læsesal.

  Tilladelsen vil næsten altid være forbundet med en række vilkår, som du skal bekræfte at ville overholde. Bekræftelsen foregår via Mit.dk. Herefter kan arkivalierne udleveres på læsesalen.

  Hvis det er muligt, sender vi en digital kopi af det ønskede arkivmateriale til Mit.dk. Det vil altid fremgå af tilladelsen, om du kan benytte arkivalierne på arkivets læsesal, eller om arkivalierne fremsendes digitalt til Mit.dk, når du har bekræftet at ville overholde de vilkår, der følger med tilladelsen.

  Du skal søge om tilladelse til at se arkivalier, hvis tilgængelighedsfristen ikke er udløbet, og arkivalierne indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold:

  SØG OM TILLADELSE TIL ARKIVMATERIALE

  Det meste af NæstvedArkivernes arkivmateriale er frit tilgængeligt. Det kan søges frem i naesbas.dk og bestilles til arkivets læsesal. Men der er nogle begrænsninger.

  Kommunale arkivalier kan benyttes frit, når de er 20 år gamle. Arkivmateriale, der indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, er dog først tilgængeligt, når det er mere end 75 år gammelt. Til rent private forhold regnes oplysninger om:

  • økonomi
  • race
  • religion
  • politiske og foreningsmæssige forhold
  • strafbare forhold
  • helbredsforhold
  • seksuelle forhold
  • sociale forhold

  Tilgængelighedsfristerne er fastsat i Arkivloven. Reglerne skal beskytte privatlivets fred. Der kan gælde særlige betingelser og frister for privatarkiver. Du kan søge om tilladelse til at se dette materiale.

  Den 1. januar 2021 trådte en ny arkivlov i kraft som giver borgerne ret til at se oplysninger om sig selv, der er afleveret til offentligt arkiv – og gratis hjælp til at finde oplysningerne. Lovændringen gælder alle typer af personoplysninger, som kommunen har bevaret og overført til NæstvedArkiverne. Regelændringen har dog særligt haft til hensigt at hjælpe borgere, som har været anbragt uden for hjemmet.

  Borgerlige ægteskabsbøger fra 1923-2006 samt folkeregisterkort fra 1924-1978 fra Næstved Kommune (og forgængerkommuner) er afleveret til Rigsarkivet. Har du brug for disse oplysninger, skal du kontakte Rigsarkivet.

  • Til- og afgangsprotokoller fra Mødrehjælpens Svangre- og Mødrehjem, Kildemarksvej 65, kan fremfindes og bestilles gennem naesbas.dk eller via selvbetjeningsløsningen herunder. Rigsarkivet har arkivalier fra Mødrehjælpen i Næstved.

  Jernbanegades Skole, ca. 1920. Fotograf: Ukendt.

  Relevante artikler