Gå til hovedindhold

Regler for privatarkiver

Private arkivalier er arkivalier, som stammer fra private aktører, såsom lokale foreninger, organisationer, virksomheder eller privatpersoner. Ved aflevering af private arkivalier til NæstvedArkiverne træffes der aftale mellem den afleverende part og arkivet om tilgængelighed.

Indhold

  Er der i forbindelse med aflevering af private arkivalier til NæstvedArkiverne ikke truffet aftale om tilgængelighed, træffer arkivet afgørelse herom.

  Såfremt arkivalierne omhandler enkeltpersoners private forhold, herunder økonomi, følges arkivlovens bestemmelser. Det betyder, at den type private arkivalier først er tilgængelige, når der er gået 75 år.

  I andre tilfælde kan det være individuelt fastsatte frister, der gælder. Andre gange kræver adgangen til arkivalierne, at du indhenter et samtykke fra giveren, dennes efterkommere, eller fra foreningens/bestyrelsens formand.

  AFLEVER ET PRIVATARKIV

  Familiebillede, 1900-1910. Fotograf: Arnholtz

  Relevante artikler