Gå til hovedindhold

Byråds- og sognerådsprotokoller 1841-1945

Digitaliserede by- og sognerådsprotokoller 1841-1945

27. mar 2021

Kilder på nettet

Før den Næstved Kommune som vi kender i dag, var der en lang række forgængerkommuner, hvis sogne- og byråd alle producerede forhandlingsprotokoller. I samarbejde med frivillige digitaliserer og transskriberer NæstvedArkiverne alle disse protokoller, der er ældre end 75 år. På den måde bliver protokollerne søgbare helt ned på ordniveau og dermed endnu lettere tilgængelige for både forskning og borgere.

Transskriberede by- og sognerådsprotokoller 1841-1936

27. mar 2021

Kilder på nettet

NæstvedArkivernes frivillige har siden december 2019 været flittige med at digitalisere og transskribere by- og sognerådsprotokollerne 1841-1945. Digitaliseringen og transskriberingen er en igangværende proces. Her på siden offentliggøres løbende de transskriberede protokoller. Med transskriberingen bliver den gamle håndskrift søgbar og materialet tilgængeligt for alle.

Transkribus Logo 3

Sogneråd, udvalg og valgdata 1930-1946

27. mar 2021

Kilder på nettet

Her på siden offentliggør vi løbende medlemsoversigter over de enkelte sognekommuners sogneråd, udvalg og valgdata i perioden 1930-1946. Oversigterne stammer fra Kommunal Aarbog 1930-1946 og er blevet transskriberet af en frivillig ved NæstvedArkiverne. Årbogen 1930-2009 kan ses på læsesalen.

RETRO-Projektet i Næstved

27. mar 2021

Kilder på nettet

I 2020 fejrede Kommunernes Landsforening 50-året for kommunalreformen i 1970. Kommunalreformen betød, at landets kommuner blev reduceret fra 1098 til 277, og sondringen mellem sogne- og købstadskommuner blev formelt ophævet.