Gå til hovedindhold

Bestil materiale til læsesalen

Arkivalier skal bestilles online via arkivdatabasen naesbas. Ekspeditionstiden er op til 7 hverdage. Arkivalierne vil kunne ses på læsesalen op til 3 måneder efter, at NæstvedArkiverne har godkendt bestillingen.

Indhold

  Trykkeri

  Næstved Tidende, trykkeriet, 1953, fotograf: Johan Benjamin Melberg

  Når du besøger NæstvedArkivernes læsesal, skal du registreres som besøgende. Det kan gøres øverst på denne side under BOOK TID PÅ LÆSESALEN.

  Har du booket tid når du ankommer på læsesalen, har vi allerede registreret dit fremmøde. Hvis ikke du har booket en tid i læsesalen, henvender du dig til en medarbejder der kan registrere dit fremmøde.

  Arkivalier kan kun benyttes på NæstvedArkivernes læsesal. Arkivalier skal bestilles online via arkivdatabasen, hvor du skal oprette dig som bruger, hvis du ikke allerede er oprettet.

  Først fremsøger du de arkivalier, som du er interesseret i at se, og herefter trykker du "Læg i kurv", klikker på kurven og bestiller det ønskede materiale. Se også søgevejledningen med hyppigt stillede spørgsmål.

  Når du bestiller arkivalier, skal du samtidig booke en tid på læsesalen til dit besøg. Der må påregnes en ekspeditionstid på op til 7 hverdage gældende fra den dag, hvor NæstvedArkiverne har modtaget bestillingen.

  Arkivalierne vil kunne ses på læsesalen i op til 3 måneder efter, at NæstvedArkiverne har godkendt bestillingen. Efter 3 måneder returneres arkivalierne.

  OBS! Såfremt en bruger gentagne gange bestiller materiale til fremsyn på læsesalen uden efterfølgende at møde op, forbeholder NæstvedArkiverne sig ret til at blokere denne bruger for fremtidigt udlån. Blokeringen kan ophæves ved en skriftlig henvendelse til NæstvedArkiverne.

  Arkivalierne kan benyttes af alle interesserede, hvis de er umiddelbart tilgængelige. I nogle tilfælde indeholder arkivalierne personfølsomme oplysninger, som ikke er gamle nok til at være frit tilgængelige.

  I så fald skal du søge dispensation til at se arkivaliet. Se hvordan du gør her:

  Søg arkivmateriale med personfølsomme oplysninger

  Administrative bestillinger til Næstved Kommunes administration og eksterne virksomheder ekspederes i løbet af 2-5 hverdage.

  Der skal tages højde for regler om tilgængelighed og samtykke fra Datatilsynet, hvis det drejer sig om arkivalier, der indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold. Find den relevante information på NORA under Værktøjer > NæstvedArkiverne.

  Kontakt evt. arkivet på arkiv@naestved.dk for nærmere information.

  Relevante artikler