Gå til hovedindhold

Fladså Arkiv

Fladså Arkivs samlinger er registreret i arkivdatabasen naesbas. Finder du materiale via naesbas, der ligger i Fladså Arkiv, skal du skrive eller ringe til arkivet og aftale et besøg, hvis materialet skal findes frem på forhånd.

Indhold

  Postbude fra Lov i deres uniformer og udstyr, 1890-1910, fotograf: E. Larsen Demuth

  Fladså Arkivs fotosamling består af over 2000 registrerede fotos og albums, som kan ses på læsesalen i Fladså: Søg i Fladså Arkivs registrerede fotosamling.

  Fladså Arkivs billedsamlinger er under digitalisering og vil løbende blive tilgængelige på NæstvedBilleder.

  Se også Fladså Arkivs samling af Næstved Tidende.

  Ønsker du at besøge Fladså Arkiv, skal du ringe eller skrive til arkivet og aftale et besøg. 

  Fladså Arkiv, Korskildevej 2A, Brøderup, 4733 Tappernøje

  Åbningstid: Torsdag kl. 16-20

  Telefon: 28 74 48 81. E-mail: fladsaa.arkiv1@gmail.com. 

  Hjemmeside: https://www.fladsaa-arkiv.dk/. 

  I juni 1979 blev der afholdt et ordinært møde i det daværende Initiativtagerråd for Fladså. Formanden, Peder Nielsen fra Lov, tog ordet og foreslog, at der blev oprettet et lokalhistorisk arkiv for Fladså Kommune. Mødedeltagerne klappede i hænderne og sagde ja til forslaget, der også faldt i god jord i lokalsamfundet.

  Hér havde flere enkeltpersoner og små lokale grupper længe arbejdet med lokalhistorie, og nu fik de så mulighed for at gøre det på mere organiseret vis. Advokat Jens Bjørst i Flintemose fik til opgave at udforme nogle vedtægter, og den 15. august 1979 blev Lokalhistorisk Forening og arkiv i Fladså stiftet.

  Men ét er at have en forening og et arkiv på papiret – det skal også gerne fungere i praksis. Ikke mindst skal der være et økonomisk fundament, og her kneb det lidt i starten. Initiativtagerrådet og den nyvalgte kasserer havde som startkapital doneret hhv. kr. 3000,- og kr. 200,- i kassen, så der blev mulighed for, at bestyrelsen kunne påbegynde sit arbejde, og i løbet af det første regnskabsår fik arkivet 160 medlemmer.

  I 1980 lykkedes det at opnå et kommunalt driftstilskud samt at få stillet lokaler til rådighed til selve arkivet. Disse lokaler lå på Mogenstrupskolen og omfattede 11 m² magasin i kælderen samt råderet over Fritidslokalet i stueplan, hvilket imidlertid indebar, at de arkivalier, der skulle bruges i Fritidslokalet, måtte fragtes ad en udvendig trappe i al slags vejr.

  Dette blev i første omgang løst ved at benytte rengøringspersonalets frokoststue som læsesal, og fra 1988 fik arkivet et fast arbejdsrum på 11 m² lige ved siden af magasinet. Dette rum havde imidlertid ingen vinduer, så det var en stor forbedring, da arkivet i 1999 kunne flytte til Korskildeskolen i Brøderup, hvor kommunen stillede 26 m² magasin og 48 m² kombineret arbejdsrum og læsesal til rådighed. Stadig i en kælder, men nu med vinduer.

  I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 indgik arkiverne i Fladså, Fuglebjerg og Næstved et arkivsamvirke, som fungerede indtil den 1. januar 2010, hvorefter alle arkiver i Næstved Kommune blev samlet under NæstvedArkiverne.

  Keld Andersen
  Jørgen Andersen
  Inger Hansen
  Povl Hansen
  Susanne Stampe Andersen

  Relevante artikler