Gå til hovedindhold

Rettigheder og brug af fotos

På naestvedbilleder.dk og naesbas.dk kan du finde billeder, hvor ophavsretten er udløbet, og dermed må bruges frit, samt billeder stadig beskyttet af ophavsret. NæstvedArkiverne har i kraft af en licensaftale med VISDA tilladelse til at vise billederne på naestvedbilleder.dk og naesbas.dk, men ikke nødvendigvis ophavsretten.

Indhold

  Licensaftalen dikterer at billederne skal forsynes med vandmærke, såfremt ophavsretten stadig er gældende eller billedets ophavsmand er ukendt. Kender du fotografen på NæstvedBilleder, er du velkommen til at skrive til os ved at bruge funktionen Send kommentar under billedet.

  Vi kan ikke altid give tilladelse til brug af billedet. Med brug menes fx, at du deler et fotografi på Facebook, bruger et billede på din hjemmeside eller trykker et billede i en bog eller i et tidsskrift. Disse eksempler udgør ikke en udtømmende liste over brug.

  Husk at du selv er ansvarlig for at overholde ophavsretsloven, når du bruger et billede fra naestvedbilleder.dk eller naesbas.dk. Er du tvivl om, hvad du må og ikke må, kan du henvende dig til VISDA.

  Vandmærker er sat på billeder, hvor ophavsretten ikke er udløbet eller fotografen er ukendt. Alle fotografer beskyttes efter §§ 1 og 70 i Ophavsretsloven ud fra bl.a. originalitetskravet. Originalitetskravet går ud på, at et fotografi skal have en vis originalitet, før det kan betegnes som et originalt værk.

  Originalitetskravet betyder, at fotografiet skal være et resultat af ophavsmandens personlige og skabende indsats. Det kan fx være hvis fotografen har truffet nogle kreative valg i forbindelse med skabelsen af fotografiet – en særlig belysning, opsætning, kameravinkel m.v.

  Som tommelfingerregel skal et fotografi være skabt af en professionel fotograf for at det kan betegnes som originalt fotografisk værk. Hvis et fotografi ikke opfylder kravet om originalitet, er der tale om et fotografisk billede og ikke et værk. Det betyder, at fotografiet er beskyttet efter andre regler i ophavsretsloven.

  §1: Ophavsretten for fotografier, der opfylder originalitetskravet og dermed kan betegnes som originalt fotografisk værk, varer i 70 år efter ophavsmandens dødsår.

  §70: Ophavsretten for fotografier, der ikke opfylder originalitetskravet og dermed ikke kan betegnes som et værk men som fotografisk billede, varer i 50 år efter optagelsen af fotografiet.

  Fotografiske billeder optaget før 1.1.1970, der ikke opfylder originalitetskravet (jf. §91, stk. 5 af ophavsretsloven), må altså frit bruges. Det kan fx være amatørfotos, hvor der ikke er truffet kreative, professionelle valg i forbindelse med skabelsen af fotografiet.

  Du kan læse mere om ophavsretsloven og originalitetskravet i forhold til fotografisk materiale på Kulturministeriets hjemmeside og finde selve lovteksten her.

  Nogle billeder kan være omfattet af Persondataforordningen (GDPR) og arkivlovens tilgængelighedsfrister. Det kan fx være personfølsomme billeder fra børne- og opdragelseshjem eller portrætbilleder, hvor der ikke er gået 110 år efter personens antagede fødsel.

  Denne type billeder kan derfor ikke ses, medmindre der er søgt om dispensation til at se materialet. Læs mere om personfølsomt materiale og søg om tilladelse her.

  En god billedtekst krediterer fotografen og giver læseren mulighed for at genfinde billedet på den kulturinstitution, der opbevarer det. NæstvedArkiverne skal altid krediteres, når fotografiet stammet fra arkivets samlinger

  Alt ophavsretsbeskyttet materiale på naesbas og NæstvedBilleder er gengivet med hjemmel i ophavsretslovens aftalelicensbestemmelse i §24a.

  Ønsker du ikke, at materiale du har rettigheder til, skal vises på naestvedbilleder.dk eller naesbas.dk, kan du skrive til os på arkiv@naestved.dk.

  Husk også at underrette VISDA om, at du nedlægger forbud om at materiale, du har rettigheder til, gengives med hjemmel i aftalelicensbestemmelserne.

  Som rettighedshaver kan du også indgå en aftale med NæstvedArkiverne om at lade dit materiale være frit tilgængeligt på naestvedbilleder.dk eller naesbas.dk.

  Frit tilgængeligt materiale giver forfattere, skoleelever, studerende, kunstnere, forskere, formidlere og mange andre mulighed for at bruge dit materiale uden vederlag til de formål, de ønsker.

  Frit materiale bliver derfor brugt langt mere hyppigt og forvandles dermed til en større kulturhistorisk ressource, end materiale, hvor ophavsretten benyttes mere restriktivt.

  Skriv til arkiv@naestved.dk hvis du er interesseret i at vide mere.

  Relevante artikler