Gå til hovedindhold

Vil du aflevere materiale til arkivet?

NæstvedArkiverne modtager meget gerne arkivalier fra foreninger, organisationer, forretninger, virksomheder og privatpersoner. Det lokale arkivmateriale er en vigtig kilde til Næstved Kommunes historie.

Indhold

  Et privatarkiv er arkivmateriale afleveret af en privatperson, et privat firma eller institution. Fra privatpersoner er der oftest tale om erindringer, fotografier, breve eller dagbøger. Fra firmaer og institutioner kan det være alt fra regnskaber til årsrapporter, fra festtaler til beslutningsoplæg.

  Når du afleverer et privatarkiv, er det vigtigt, at vi har så mange oplysninger som muligt om de personer, firmaer eller institutioner, materialet omhandler.

  Hvis du eller din forening ønsker at aflevere lokalhistorisk materiale, kan du enten komme forbi med materialet eller sende os digitale filer. 

  Hvis du vil aflevere digitalt materiale som billeder, film eller lydfiler, er det nødvendigt for vores registrering, at du uploader en beskrivelse af hvad og hvem, det er, som materialet omhandler.

  Der skal laves en beskrivelse for hvert foto eller for en gruppe af fotos med samme motiv. Indscannede fotos bør være i høj opløsning (min. 300 dpi) for at de kan bevares for eftertiden.

  Digitalt materiale kan sendes til arkivet via nedenstående link: 

  AFLEVER DIGITALT MATERIALE

  De afleverede arkivalier er som udgangspunkt frit tilgængelige for offentligheden. Er der tale om arkivalier indeholdende oplysninger om rent private forhold følges arkivlovens tilgængelighedsfrist på 75 år.

  NæstvedArkiverne får ved overdragelse af materialet ret til eksemplarfremstilling, visning og fremførelse til alt lyd, billed- og filmmateriale og kan frit benytte det i trykt og digital form.

  NæstvedArkivere må kassere i materialet. Arkivet forvalter materialet i henhold til databeskyttelsesforordningen og arkivloven.

  Relevante artikler