Gå til hovedindhold

Fodby Mejeri og mælkesvindel i Ladby

På Fodby Mejeri producerede man mælk og mælkeprodukter til nærområdet og til aftagere i København. Mælken, der skulle til København, blev fragtet med toget fra Fodby Station. Mælken blev hentet på mejeriet og kørt til stationen af den person, som havde fået tjansen efter licitation.

Indhold

  Fodby Mejeris 25 års jubilæum, 1. sep. 1913, fotograf: Christensen & Co.

  Mælkeprodukter til nær og fjern
  Også de lokale mælkeruter blev udbudt i licitation. I 1920 kan man af forhandlingsprotokollen se, at der var problemer med at finde mælkemænd til den løn, som mejeriet ønskede at betale. Derfor blev det besluttet, at andelshaverne i Fodby Mejeri måtte pålægges at køre ud med mælken efter en turnusordning.

  Fup med mælken
  I 1926 fik mejeribestyreren på Fodby Mejeri mistanke om, at en af andelshaverne forfalskede mælken ved at fortynde den med vand. Derfor tog mejeribestyreren og kontrolmanden ud til den gård i Ladby, hvor den mistænkte mælkesvindler boede. Der tog de en prøve af mælken, som blev sendt til Handels- og Landbrugslaboratoriet i Odense. Prøven viste, at mælken indeholdt 30- 40 % vand. For at være helt sikker på, at mælkesvindlen ikke var et uheld, blev der taget en mælkeprøve nogle dage senere. Denne prøve viste, at der var 25-30 % vand i mælken. Den mistænkte andelshaver blev konfronteret, og han tilstod svindlen med det samme.

  Straffen
  Svindelnummeret blev diskuteret på Fodby Mejeris bestyrelsesmøde, hvorefter det var op til andelshaverne at beslutte strafudmålingen på generalforsamlingen. Bestyrelsen gjorde klart, at det var normal procedure at give den skyldige en bøde og udelukke ham fra andelsfællesskabet i mejeriet. Bestyrelsen besluttede imidlertid, at det var nok med en bøde for mælkefortyndingen, for mælkesvindleren havde ikke før forbrudt sig mod reglementet. Beslutningen, om at lade det blive ved en bøde, blev bakket op på generalforsamlingen.

  Ikke så fedt
  Det var ikke helt ualmindeligt, at folk prøvede at fortynde mælken med vand for at få en bedre pris på mejeriet. Det var imidlertid ikke en særlig smart metode, for mejerierne undersøgte mælken, og en del af prisen blev fastsat efter fedtprocenten i mælken.

  Relevante artikler