Gå til hovedindhold

Sogneråd, udvalg og valgdata 1930-1946

Her på siden finder du medlemsoversigter over de enkelte sognekommuners sogneråd, udvalg og valgdata i perioden 1930-1946. Oversigterne stammer fra Kommunal Aarbog 1930-1946 og er blevet transskriberet af en frivillig ved NæstvedArkiverne. Årbogen 1930-2009 kan ses på læsesalen.

Indhold

  Herlufsholm sogneråd 1/4-1929 - 31/3-1933, 1929, ukendt fotograf

  Sognerådene i det 20. århundrede

  I 1908 fik alle over 25 år – både kvinder og mænd – valgret til sognerådsvalgene. Fra 1933 skulle sognerådene bestå af et ulige antal medlemmer, der udgjorde mindst 5 og højst 19 personer.

  Ved første møde efter valget skulle sognerådet vælge formand og næstformand med absolut flertal. Formanden skulle indkalde til møderne og lede dem og desuden sikre, at beslutningerne blev indført i protokollen.

  Det var ligeledes hans pligt at sørge for beslutningernes udførelse samt at føre korrespondancen for rådet. Sognerådet skulle også vælge en kasserer med ansvar for bl.a. skatteopkrævningen. Endvidere skulle hver sognekommune have et kasse- og regnskabsudvalg.

  I det 20. århundrede havde sognerådene 3 primære opgaver: Social-, skole- og vejvæsen. Til at varetage disse opgaver blev der nedsat hjælpeudvalg og kommissioner.

  Sogneråd, udvalg og valgdata 1930-1946

  Se oversigter over sogneråd, udvalg og valgdata i menuen herunder:

  Relevante artikler