Gå til hovedindhold

Fattigvæsenets journalsager 1917-1933

Hver købstads- og sognekommune havde oftest sit eget fattigvæsen, der bevilligede eller afslog anmodninger om fattighjælp. Fattigvæsenet i Næstved producerede en række journalsager, som er bevaret for perioden 1917-1933.

Journalsagerne er personsager og fortællingen om de mange mennesker og familier, der kom i berøring med Næstved Fattigvæsen og hvis eksistensgrundlag var afhængig af offentlig forsørgelse.

Indhold

  Journalsagerne bliver løbende digitaliseret i samarbejde med NæstvedArkivernes frivillige og tilgængeliggjort her på siden. 

  Du kan via naesbas.dk bestille de journalsager, der endnu ikke er digitaliseret, og se dem på NæstvedArkivernes læsesal. Start med journalkortene 1917-1933, som er indgang til fattigvæsenets personsager. Derefter kan du slå op i selve journalsagerne 1917-1933.

  Fattigvæsenets journalsager er en samling dokumenter og skrivelser om både almindelige fattige og andre familier og skæbner, der en eller flere gange har modtaget fattighjælp fra Næstved Købstadskommune eller havde midlertidigt brug for hjælp pga. krisetider, ulykker eller sygdom. 

  En stor del af sagerne handler om af få afgjort, hvilken kommune, der er forsørgelsessted, dvs. hvilken kommune, der har forsørgelsespligten for en bestemt borger (f.eks. nyfødte eller personer uden fast bopæl).

  Særligt de nyfødte er der en del af, da Præstø Amts Sygehus lå i Næstved Købstadkommune. I disse sager er det faderen eller moderen til barnet, der er opført i navneregistret, idet barnets navn ofte er ukendt.

  Søger du derfor oplysninger om en person, der i perioden 1917-1933 har boet i Næstved Købstad eller i de øvrige kommuner i Præstø Amt, kan det være en god idé at kigge registret igennem, også selv om du mener, at vedkommende ikke har fået fattighjælp.

  Fattigvæsenets journalsager falder i 3 afdelinger:

  1) J-numre omhandlende blandede sager, f.eks. sager vedrørende:

  a) Institutioner eller emner (ikke specifikke personer)
  b) Nyfødte, hvor fødekommunen ikke automatisk er forsørgelsessted
  c) Personer, om hvem det formodes, at Næstved Kommune er forsørgelsessted
  d) Personer, der er forsørgelsesberettigede i Næstved Kommune, men der er ikke ydet hjælp
  e) Alimentationsbidrag, der forgæves er søgt opkrævet hos den bidragspligtige.

  2) N-numre omhandlende personer, der er forsørgelsesberettigede i Næstved Kommune, og til hvem der er ydet hjælp.

  3) F-numre omhandlende personer med bopæl i Næstved, og til hvem der er ydet hjælp, men som er forsørgelsesberettigede i andre kommuner.

  Nogle sager indeholder blot én skrivelse, mens andre rummer alt fra afhøringsark til fødselsattester. Journalnummeret fremgår oftest på dokumentet.

  I journalsagerne kan du bl.a. finde følgende dokumenter:

  • Anmodninger og afgørelser om forsørgelsesberettigelse og sygekassetilskud
  • Anmodninger og afgørelser om midlertidig hjælp grundet sygdom eller nød
  • Anmodninger og afgørelser om støtte til jordemoder
  • Afhøringsark om bl.a. alimentation med økonomiske og sociale oplysninger om faderen
  • Dåbs- og fødselsattester
  • Korrespondance med andre kommuners politimyndigheder og fattigudvalg
  • Skema til bestemmelse af et uægte barns fødested

  P.t. er vi ved at digitalisere N-rækken, som løbende bliver tilgængelig her på siden.

  Sådan gør du

  Start med at slå op i registret til journalsagerne. Du kan søge direkte i registret på navn:

  Register til fattigvæsenets journalsager

  OBS! Samlingen er ikke komplet, idet der ikke findes sager på alle numre.

  Brug derefter det angive jnr. til at finde selve journalsagen. Se journalsagerne her:

  Relevante artikler