Gå til hovedindhold
Historien i Fokus

Historien i Fokus #2: Næstveds underverden

Historien i Fokus stiller hver måned skarpt på historier, kilder, billeder og film fra NæstvedArkivernes digitale platforme. Denne gang har vi fokus på Næstveds underverden.

27. aug. 2021

Indhold

  Unavngiven arrestant, juli 1920, fotograf: Knud Christian Knudsen

  Her på siden kan du få et overblik over NæstvedArkivernes artikler, kilder og billeder vedrørende Næstveds underverden i slutningen af 1800-tallet til 1930'erne. 

  Måske du kan finde din slægtning blandt mængden af prostituerede, vagabonder og fattige fra Næstveds underverden. Du kan også finde billeder af arrestanter. 

  Læs mere om fattigvæsenets historie:

  Kilder til Næstved Fattigvæsens historie 1883-1911

  På NæstvedBilleder har vi samlet billeder af arrestanter, som fotograf Knud Christian Knudsen tog i perioden 1918-1934 for politiet. Vi får et kig ind i en kriminel (under)verden.

  Det er de fattiges, tyvenes, de prostitueredes, mordernes og voldsmændenes verden. Arrestanternes øjne og holdning afspejler såvel nød, smerte og trods som oprør og frækhed

  Din forfader kan være en af over 600 arrestanter, som fik taget deres forbryderfotografi. Billederne har aldrig været vist for offentligheden før og kan nu ses på NæstvedBilleder.

  Arrestantbilleder 1918-1934

  "[..] der er igjen Andre, som ere raske og stærke, og godt kunne ernære sig selv og deres Familier, om som dog faaer Hjælp af det Offentlige; hvordan kan det hænge sammen? [..] Den nuværende Fattighjælp er paa den ene Side for let at opnaae for de Uværdige og paa den anden Side for byrdefuld og for knap for de Værdige"

  Sådan skriver Næstved Tidende - Sydsjællands Folkeblad d. 16. november 1867 om tidens udfordringer med fattige og fattighjælp. Generelt var det en stor udfordring at afgøre den trængendes værdighed til at modtage fattighjælp.

  Det var heller ikke altid lige nemt at afgøre, hvilken kommune der skulle udbetale hjælpen, hvilket Næstved Fattigvæsens journalsager 1917-1933 vidner om. 

  Journalsagerne er personsager og fortællingen om de mange mennesker og familier, der kom i berøring med Næstved Fattigvæsen og hvis eksistensgrundlag var afhængig af offentlig forsørgelse.

  Nogle sager indeholder blot én skrivelse, mens andre rummer alt fra afhøringsark til fødselsattester. I journalsagerne kan du bl.a. finde:

  • Anmodninger og afgørelser om forsørgelsesberettigelse og sygekassetilskud
  • Anmodninger og afgørelser om midlertidig hjælp grundet sygdom eller nød
  • Afhøringsark om bl.a. alimentation med økonomiske og sociale oplysninger om faderen
  • Dåbs- og fødselsattester
  • Korrespondance med andre kommuners politimyndigheder og fattigudvalg

  Fattigvæsenets journalsager 1917-1933

  Fra 1868 til 1937 lå der en tvangsarbejdsanstalt i Næstved. De indsatte var bl.a. blevet dømt for tiggeri og vagabondering, men mennesker under fattigforsørgelse kunne også tildeles tvangsarbejde som en disciplinær straf. 

  Kvinder blev typisk sat ind i arbejdsanstalten, fordi de blev beskyldt for at sprede kønssygdomme i samfundet. Men også kvindelige fattiglemmer kom på tvangsarbejdsanstalten, fordi de skabte uro på de fattiggårde, de boede på.

  Mændenes baggrund for at komme på tvangsarbejdsanstalten i Næstved var ofte tiggeri, vagabondering, løsgængeri, drukkenskab og manglende betaling af børnepenge og vedgåelse af faderskab.

  Læs mere om tvang, indespærring og straf i Næstved

  Relevante artikler