Gå til hovedindhold

Sønderjysk Forening for Næstved & Omegn 1920-1992

I anledningen af Genforeningen 2020 har NæstvedArkiverne digitaliseret Sønderjysk Forening for Næstved & Omegns arkiv. Arkivet rummer bl.a. forhandlingsprotokoller, vedtægter og korrespondance.

Indhold

  Sønderjysk Forening for Næstved & Omegn, ca. 1920, fotograf: Ukendt

  Her på siden kan du finde digitaliseret materiale fra Sønderjysk Forening for Næstved og Omegns arkiv

  Det drejer sig om bl.a. foreningens forhandlingsprotokoller, vedtægter og materiale vedr. foreningens forskellige godgørende initiativer som fx børnebogsindsamlingen og menighedsplejen i Flensborg.

  Foreningens forhandlingsprotokoller indeholder ikke blot mødereferater, men også bl.a. sanghæfter, bidragslister, mødeprogrammer og avisudklip om foreningens arrangementer og indsats for det danske mindretal i Sønderjylland.

  Materialet er OCR-scannet, så du kan søge direkte i det. Se det i menuen herunder:

  Foreningen blev stiftet den 18. februar 1892 som afdeling under De samvirkende sønderjydske Foreninger.

  Formålet med foreningen var at vække og vedligeholde interessen for den sønderjyske sag og økonomisk at støtte alle lovlige bestræbelser på at bevare danskheden i Sønderjylland nord for Kongeåen.

  Alle uberygtede mænd og kvinder kunne være medlemmer for 2 kr. årligt. I Næstved blev der holdt offentlige møder 1-2 om året, som var gratis for medlemmer, men ellers kostede det 25 øre. Møderne var velbesøgt og programmet stod typisk på fællessang, foredrag og punch.

  Foredragsholderne kom typisk fra Sønderjylland og emnerne var sønderjyderne og deres liv og forhold i grænselandet.

  Efter Genforeningen 1920 blev de sønderjyske foreninger samlet i Grænseforeningen, hvis hovedformål var at yde støtte til de danske syd for den nye grænse. Grænseforeningen findes fortsat i dag.

  I Næstved fortsatte Sønderjysk Forening for Næstved & Omegn sin foredragsvirksomhed i årene efter Genforeningen. Derudover blev der ved forskellige lejligheder indsamlet penge, tøj og fødevarer til det danske mindretal syd for grænsen.

  Mindretallet havde som følge af den tyske hyperinflation i begyndelsen af 1920'erne særligt brug for de sønderjyske foreningers hjælp.

  Af godgørende formål kan nævnes det generelle salg af Dybbølmærker og tilbagevendende indsamlinger af børnebøger til børnelæsesalen i Flensborghus. 

  Også særlige grupper fik i løbet af årene hjælp, fx fik børn og gamle i Sydslesvig 1.491 kr. ved juleindsamlingen i 1924 ligesom en indsamling på 300 kr. blev iværksat som hjælp til den dansksindede tyske presse. 

  Fra 1930'erne blev der foruden foredrag også afholdt aftenmøder med fremvisning af lysbilleder eller film om Sønderjylland ligesom at man hvert år fejrede Genforeningens jubilæum.

  Medlemstallet i Næstved steg fra 310 personer i 1928 til 2.007 medlemmer i 1942. I 1994 skiftede foreningen navn til Grænseforeningen for Næstved & Omegn og i dag hedder foreningen Næstvedegnens Grænseforening.

  Relevante artikler